Media:

Thai 6 tuần tuổi phá bằng thuốc được không

1

phương pháp phá thai bằng thuốc được thực hiện khi thai kỳ từ 7 tuần tuổi trở xuống

Fanpage
Zalo
Phone