Trước khi đi phá thai cần chuẩn bị gì chị em đã biết chưa?

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Nhiều chị em có nhu cầu đi phá thai nhưng vì không muốn ai biết và đi cùng nên đã lựa chọn một mình đi

Đọc thêm

default