Tiết lộ chính xác thời điểm phá thai an toàn

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ BÙI THỊ HẰNG – THƯỢNG TÁ QUÂN ĐỘI
Bác sĩ Bùi Thị Hằng từng tốt nghiệp trường Đại học y Hải Phòng. Sau đó với năng lực giỏi giang của mình, bác sĩ Hằng đã về làm cho Bệnh viện Quân y 7 - Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng.

“ Sai 1 ly đi 1 dặm “ bài học đắt giá cho những bạn quan hệ tình dục bừa bãi, không dùng biện pháp

Đọc thêm

default