Phá thai 6 tuần bằng cách nào thì an toàn, không đau?

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Thai 6 tuần tuổi có phá được không, phá thai 6 tuần tuổi bằng cách nào an toàn – không đau, địa chỉ phá thai

Đọc thêm

default