Giải đáp băn khoăn: sau hút thai bao lâu thì có kinh trở lại

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Bạn Thanh thắc mắc: em phá thai bằng phương pháp hút thai chân không cũng được hơn 1 tháng. Hiện tại, em vân chưa có

Đọc thêm

default