Dấu hiệu nhận biết phá thai còn sót chị em cần lưu ý

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Phá thai còn sót một trong những biến chứng thường gặp khi nạo phá thai không an toàn. Phá thai còn sót nếu không được

Đọc thêm

Cẩn thận với dấu hiệu phá thai còn sót

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Phá thai còn sót nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây nên những biến chứng vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể đe

Đọc thêm

default