Giải đáp: Phá thai 2 lần bằng thuốc có gây vô sinh không?

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI TRẦN THỊ ÁNH – CHUYÊN GIA Y TẾ
Bác sĩ Trần Thị Ánh không chỉ là bác sĩ chuyên khoa phụ sản, mà còn là một chuyên gia y tế trong cùng lĩnh vực.

Chị em khi lỡ mang thai ngoài ý muốn đều muốn tìm phương pháp để bỏ thai đi, nhưng dù dùng phá thai bằng phương

Đọc thêm

default