Thai 6 tuần tuổi có phá bằng thuốc được không?

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Thai 6 tuần tuổi kích thước mới chỉ bằng hạt đậu và dài khoảng 0,6cm nên việc phá thai sẽ không gây ảnh hưởng nhiều

Đọc thêm

default