Sau khi hút thai cần kiêng gì để không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Kiêng cữ sau hút thai rất quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng sinh sản sau này nếu

Đọc thêm

Chú ý chăm sóc kiêng cữ sau phá thai

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Phá thai là những thủ thuật đình chỉ sự phát triển của thai nhi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phụ nữ. Do

Đọc thêm

default