Bác sỹ Trần Thị Ánh

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Học vị và chức vụ: – Trưởng phòng khoa phụ sản – Là chuyên gia kế hoạch hóa gia đình tại công hòa Modambique –

Đọc thêm

default