Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hồng

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI LÊ THÚY MÙI – ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI – THẦY THUỐC ƯU TÚ
Bác sĩ Lê Thúy Mùi tốt nghiệp Học viện Quân y. Sau đó để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bác sĩ tiếp tục theo học và tốt nghiệp trường Đại học y Hà Nội.

Chức vụ: Bác sĩ phụ khoa Đại tá quân đội Bác sĩ giỏi Đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú Bác sĩ chuyên khoa cấp

Đọc thêm

Bác sỹ Nguyễn Thị Bảo Ưng

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ CKI TRẦN THỊ ÁNH – CHUYÊN GIA Y TẾ
Bác sĩ Trần Thị Ánh không chỉ là bác sĩ chuyên khoa phụ sản, mà còn là một chuyên gia y tế trong cùng lĩnh vực.

Học vị và chức vụ: – Là cử nhân xét nghiệm y học – Bác sỹ xét nghiệm bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Kinh

Đọc thêm

Bác sỹ Bùi Thị Hằng

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ BÙI THỊ HẰNG – THƯỢNG TÁ QUÂN ĐỘI
Bác sĩ Bùi Thị Hằng từng tốt nghiệp trường Đại học y Hải Phòng. Sau đó với năng lực giỏi giang của mình, bác sĩ Hằng đã về làm cho Bệnh viện Quân y 7 - Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng.

Học vị và chức vụ: – Là Bác sỹ chuyên khoa I – Là Thượng tá Quân đội – Nguyên phó trưởng khoa chẩn đoán

Đọc thêm

Bác sỹ Trần Thị Ánh

BS NGUYỄN NGỌC TÂN
Tư vấn chuyên môn bài viết BÁC SĨ BÙI THỊ HẰNG – THƯỢNG TÁ QUÂN ĐỘI
Bác sĩ Bùi Thị Hằng từng tốt nghiệp trường Đại học y Hải Phòng. Sau đó với năng lực giỏi giang của mình, bác sĩ Hằng đã về làm cho Bệnh viện Quân y 7 - Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng.

Học vị và chức vụ: – Trưởng phòng khoa phụ sản – Là chuyên gia kế hoạch hóa gia đình tại công hòa Modambique –

Đọc thêm

default